vrijEnergie
Lindenlaan 46
8253 AA Dronten
0321-701559  t
info@vrijEnergie.nl  e
Facebook  f
www.vrijEnergie.nl  w

 

veel gestelde vragen

Klik op de vraag en het antwoord komt naar voren.

Staat uw vraag er niet bij, stel uw vraag dan op het contactformulier en binnen 24-uur heeft u uw antwoord.

 

Wat is zonnestroom (PV)?

Zonnestroom is elektriciteit uit zonlicht. Zonnestroom wordt ook wel ‘PV’ genoemd, van het Engelse ‘PhotoVoltaic’. Deze stroom kan worden gebruikt om lampen te laten branden, uw koelkast te laten koelen, televisie te kijken etc. Kortom: het is dezelfde stroom zoals die bij u uit het stopcontact komt. Deze vorm van zonne-energie staat naast thermische zonne-energie: hierbij wordt de warmte van de zon gebruikt om bijvoorbeeld water te verwarmen. Een zonneboiler levert thermische energie.

 

Wat is een zonnepaneel?

Een zonnepaneel bestaat uit meerdere zonnecellen, die in verbinding met elkaar in een weerbestendig frame worden geplaatst. De zonnepanelen die vrijEnergie aanbiedt zijn gemaakt van silicium. De grondstof hiervoor is zand en dat is in overvloedige hoeveelheden aanwezig op aarde! Het meest gebruikte type zand heet ‘polykristallijn silicium’. Panelen die hiervan zijn gemaakt zijn blauw van kleur.

Zonnestroom panelen, zonnepanelen, zonnecellen, pv-panelen en pv-systemen zijn synoniemen van elkaar. Een zonnepaneel bestaat uit een glasplaat en een kunststof plaat met hier tussen in een aantal in serie geschakelde zonnecellen. Een zonnecel is een zeer dun plakje materiaal dat zonlicht omzet in gelijkstroom.

 

Wat is een omvormer?

Een omvormer (inverter) zet de 12V gelijkspanning die een zonnepaneel levert, om in 220-230V wisselspanning, die gebruikt kan worden door de elektrische apparaten bij u in huis.

 

Wat is een PV-systeem?

Een zonnestroom installatie of PV-systeem zet zonlicht om in elektrische stroom. De belangrijkste componenten waaruit een zonnestroom-installatie bestaat zijn:(1) een aantal zonnepanelen en(2) een omvormer. Daarnaast is er materiaal nodig om de zonnepanelen op uw dak te bevestigen (meestal aluminium rails) en zijn er kabels nodig om de panelen met de omvormer te verbinden en de omvormer met de meterkast. In de meterkast worden er indien noodzakelijk extra groepen aangebracht en vanaf deze groep(-en) een kabel verbonden met de elektriciteitsmeter.

 

Wat is het verschil tussen Watt en Wattpiek?

Watt is een eenheid van vermogen. Nu hangt bij een zonnepaneel het geleverde vermogen af van de hoeveelheid zon die er op valt. Daarom is door de fabrikanten onderling afgesproken dat ze aan elk paneel een getal toekennen dat aangeeft welk vermogen dat paneel onder ideale (laboratorium) omstandigheden levert. Dit getal is het aantal Wattpiek. Een paneel van 250 Wattpiek (250 Wp) levert dus onder ideale omstandigheden 225 W. Rekent u op uw dak op plus minus 80% van het wattpiek-getal als uw panelen pal op het zuiden zijn gericht onder een hoek van 35 graden met de horizon.

 

Wanneer de stroom van het net uitvalt nemen de zonnepanelen het dan over?

Nee, de zonnestroom installaties zijn zogenoemde netgekoppelde systemen waarbij de opgewekte stroom, voor zover die niet op hetzelfde moment binnen uw woning wordt gebruikt, van de zonnepanelen terug wordt geleverd aan het net. Er zijn installaties waarbij de zonne-energie wordt opgeslagen in accu’s. Deze zogenaamde autonome installaties zij n duurder, de accu’s gaan maar een beperkte tijd mee en zijn niet gunstig voor het milieu. Dit soort installaties zijn echter wel uitermate geschikt voor afgelegen (niet netgekoppelde) vakantiewoningen, (woon)boten en/of campers/caravans.

 

Leveren zonnepanelen ook elektriciteit als de zon niet vol schijnt?

Ja, een zonnepaneel werkt ook bij diffuus licht. Diffuus licht is zonlicht dat de aarde niet direct bereikt, bijvoorbeeld wanneer het bewolkt is, maar wordt geabsorbeerd en weerspiegeld door de atmosfeer. De elektriciteitsopbrengst is het hoogst bij helder weer.

 

Werken zonnepanelen als het vriest?

Als er zon op de panelen valt en ze zijn niet besneeuwd of berijpt, dan doen ze keurig hun werk.

 

Zijn de zonnepanelen bestand tegen het weer in Nederland?

Ja. Als de panelen op de juiste manier worden bevestigd, zijn ze bestand tegen weersinvloeden. Dus ook tegen storm, hagel, sneeuw en zware vorst.

 

Hoe veilig is een zonnestroom-installatie?

Veilig! Mits natuurlijk op de juiste manier geïnstalleerd. vrijEnergie werkt samen met Zonnegilde en  draagt zorg voor een correcte en veilige installatie.

 

Wat is de garantie en levensduur van de zonnepanelen en andere producten?

Zonnepanelen gaan minimaal 30-35 jaar mee. vrijEnergie garandeert dat de zonnepanelen na 25 jaar nog steeds 80% van de oorspronkelijke opbrengst opleveren (rendementsgarantie). Na 10 jaren zelfs gegarandeerd minimaal 90%. De garantie op de omvormer bedraagt standaard 10 jaar en de levensduur is korter dan die van de panelen. Ga ervan uit dat u over de levensduur van de panelen 1x een nieuwe omvormer zult moeten laten installeren.

 

Ik heb een huurwoning. Kan ik toch zonnepanelen laten plaatsen?

Indien u goede afspraken maakt met de verhuurder is er in principe geen reden waarom dat niet zou kunnen. In de afspraak met uw verhuurder dient u onder andere eigendom, verhuizing, huurwaarde etc. goed vast te leggen.

 

Waar worden de panelen en de omvormer geplaatst?

De zonnepanelen worden op uw dak geplaatst, op de meest gunstige (zon-)positie. De omvormer wordt bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen geplaatst (ivm elektrische verliezen) aan de binnenkant van het dak, maar kan in bepaalde gevallen ook in de meterkast worden geplaatst.

 

Hoeveel panelen heb ik nodig om in mijn eigen gebruik te kunnen voorzien?

Eén zonnepaneel van bijvoorbeeld 250 Wp produceert 225 kWh per jaar. Als u 4050 kWh per jaar verbruikt, zou u dus 18 panelen van 250 Wp nodig hebben.

 

Aan welke voorwaarden moet mijn dak voldoen?

Voor een zo groot mogelijke opbrengst moeten de zonnepanelen onder een hoek van 36 graden op het zuiden worden gericht. Heeft u een plat dak, dan is gemakkelijk aan die voorwaarde te voldoen. Heeft u echter een schuin dak gericht op het westen, dan levert een zonnepaneel 80% van de stroom die een paneel in de ideale situatie zou leveren (zuid, 36graden).

 

Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en een zonneboiler?
De zon geeft warmte en licht. Om zonnestroom op te wekken gebruikt u een zonnepaneel. Dit paneel zet licht om in stroom. Om zonnewarmte op te wekken (meestal voor warm tapwater) gebruikt u een zonneboiler. De zonneboiler zet de straling van de van de zon om in warmte.

Wat levert een zonnepaneel financieel op?
Berekend over de levensduur van zonnepanelen is de prijs per kilowattuur goedkoper dan de prijs die u per kilowattuur betaald aan uw energieleverancier. Op termijn bent u dus goedkoper uit.
Voer een berekening uit om een beeld te krijgen van de kosten en opbrengsten van een zonnestroom-installatie in uw situatie.

Heeft zonne-energie in Nederland wel zin?
Ook als het bewolkt is, werkt een zonne-cel. Wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen, de rest van de stralen verspreiden zich. Een zonnepaneel werkt dus ook bij bewolkt weer. De opbrengst is wel het hoogst bij helder weer.
In zuid Frankrijk, waar veel minder bewolking is, levert de zon 1,5 keer zoveel energie dan in Nederland. In Nederland straalt gemiddeld ongeveer 1000 kWh per vierkante meter in. Dat is prima om te zetten in stroom.

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?
Over het algemeen niet. U kunt bij uw gemeente informeren of een vergunning nodig is; alleen in uitzonderlijke gevallen is gebleken dat deze nodig is.
Voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en "beschermd stadsgezicht" is wel een bouwvergunning nodig.

Moet ik mijn zonnepanelen apart verzekeren?
Dit verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Sommige verzekeraars beschouwen zonnepanelen als onderdeel van uw huis. Voor andere verzekeraars zijn het losse voorwerpen die apart verzekerd moeten worden. Vraag uw verzekeringsmaatschappij naar uw persoonlijke situatie.

Hoeveel energie verbruikt een gemiddeld huishouden in Nederland?
Een gemiddeld huishouden (vader, moeder, twee kinderen) gebruikt jaarlijks 4.500 kilowattuur stroom en 1.600 kubieke meter gas. Bij een elektriciteitsprijs van 23 eurocent per kWh (prijspeil 2012) betaalt een gemiddeld huishouden dus € 1.035,- aan elektriciteit per jaar (excl. €235,-vastrecht). Bij een gasprijs van 54 eurocent per kubieke meter gas (prijspeil 2009) betaalt een gemiddeld huishouden dus €864 aan gas per jaar (excl. €180,-vastrecht). Een gemiddeld huishouden betaalt dus ongeveer €2000 (prijspeil 2009) aan energie, waarvan iets meer dan de helft aan elektriciteit .

Is een zonnepaneel altijd gekoppeld aan het electriciteitsnet?
Er is een stand-alone variant en een netgekoppelde variant. Het stand-alone systeem slaat overtollige energie op in een accu. Deze variant is geschikt voor plekken waar het elektriciteitsnet ontbreekt of een aansluiting te duur is. Het netgekoppelde systeem is aangesloten op het elektriciteitsnet en sluist de energie die u niet gebruikt terug naar het energiebedrijf. Wat u opneemt en terug levert aan het elektriciteitsnet, wordt door uw energiebedrijf verrekend.

Loopt de elektriciteitsmeter dan terug? 
Ja, bijna alle analoge elektriciteitsmeters lopen terug, zolang u in huis minder elektriciteit gebruikt dan uw PV-systeem levert. Alleen de nieuwste, elektronische, meters zijn zo gemaakt dat ze niet terug kunnen lopen. In dat geval is een zogeheten viertels elektriciteitsmeter nodig. Een dergelijke elektriciteitsme ter registreert zowel het verbruik als de teruglevering van elektriciteit (en in zowel het dag- als nachttarief).
Om in aanmerking te komen voor subsidie is een aparte meter nodig die registreert hoeveel energie er door de zonnestroom installatie is opgewekt. Dit wordt een zogenaaamde brutoproduktiemeter genoemd.

Hoe weet ik of mijn zonnestroominstallatie goed werkt?
Door gebruik te maken van Omnik omvormers, beschikt u over een Wifi-applicatie. Deze applicatie registreert alle, door de zonnepanelen geproduceerde elektriciteit en geeft dit weer op uw smartphone, tablet of PC. Wat u vervolgens op deze applicaties gaat zien, is de productie per tijdeenheid; per dag, week, maand of jaar zult u zien wat er is geproduceerd door de zonnepanelen. Deze waarnemingen worden weergegeven in grafieken en geplaatst tegenover de rendementsverwachtingen, zoals die bij installatie van het systeem zijn afgegeven. Constateert u een afwijking in productie en voorspelling, weet u dat er iets aan de hand is. En als u ons dan direct belt, zullen wij uw systeem doormeten en vaststellen waar het probleem zich voordoet. Tevens geeft de applicatie aan hoeveel geld u zich tot dat moment heeft bespaard, hoeveel CO2 er minder is uitgestoten en hoeveel bomen u daarmee heeft laten leven.

Doordat de gegevens niet zijn te manipuleren, vormer ze een waterdicht bewijs richting de leverancier en ook richting uw elektriciteitsleverancier (als er meningsverschillen zouden bestaan over het geproduceerd).

Is mijn electriciteitsmeter geschikt voor teruglevering?
Als u meer elektriciteit opwekt dan u verbruikt, levert u elektriciteit aan het elektriciteitsnetwerk. Om de terug geleverde elektriciteit te kunnen verrekenen met het eigen verbruik heeft u een meter nodig die teruglevering mogelijk maakt. Dit kan zowel een digitale als een analoge meter zijn. Let hierbij wel op, er zijn ook draaispoelmeters die niet terugdraaien of niet meten wat aan het net wordt geleverd. Voordat uw zonnepanelen worden geïnstalleerd is het van belang uw elektriciteitsleverancier en netbeheerder te informeren dat u gaat terugleveren. Zij zulen u dan melden of uw meter dit aan kan en als dat niet het geval is, een nieuwe, andere meter laten monteren. Weet dat u de meter van uw netbeheerder huurt; u bent dus geen eigenaar van de meter en de netbeheerder moet, op uw verzoek, een passende meter monteren als u gaat terugleveren. Het is zaak dit tijdig te melden daar de snelheid van een netbeheerder doorgaans niet dezelfde is als die van de leverancier van de zonnepanelen. 

Wat is burenkorting?

Burenkorting is een reductie van de prijs die u gaat betalen voor de zonnepanelen als u deze gelijk met een aantal van uw buren laat plaatsen. De kosten van plaatsing worden minder als tegelijkertijd meerdere huizen kunnen worden voorzien; kosten voor een kraan of de opbouw van een steiger worden minder. Deze lagere kosten berekenen wij door in de prijs die u en uw buren gaan betalen. Een korting die kan oplopen tot 5%.

Hoe mobiliseer ik mijn buren?

U kunt natuurlijk uw buren raadplegen met eenzelfde type woning, om samen te onderzoeken wat het beste past op uw daken en of uw gemeente of provincie nog aparte subsidies biedt. Hoe meer mensen meedoen met onze collectieve actie en hoe beter het is voor het klimaat en uw portemonnee! Bij vrijEnergie kunt u flyers krijgen om uw buren enthousiast te maken. Ook bestaat er de mogelijkheid een bijeenkomst te organiseren met al uw buren. vrijEnergie helpt u daar graag bij en is ook bereid een dergelijke bijeenkomst te faciliteren.

 

Teruglevering en saldering, uitleg regelgeving.

Als uw zonnepanelen meer elektriciteit opwekken dan u op dat moment verbruikt, wordt deze elektriciteit in gevoed op het elektriciteitsnet. Dit kan uiteraard alleen als u aangesloten bent op dit elektriciteitsnet. Energieleveranciers zijn verplicht het aanbod van duurzame elektriciteit van kleinverbruikers te accepteren.

Energieleveranciers zijn eveneens verplicht duurzaam opgewekte elektriciteit bij kleinverbruikers te salderen tot een grens van 5.000 kilowattuur (kWh). Dit betekent dat de hoeveelheid aan het net geleverde elektriciteit tot deze grens in mindering gebracht wordt op het verbruik. Als u minder opwekt dan u verbruikt, betaalt u alleen voor het nettoverbruik: de gebruikte energie min de teruggeleverde stroom.

Als u bijvoorbeeld in een jaar 3.500 kWh afneemt van uw energieleverancier en 1.000 kWh invoedt op het net, dan brengt de energieleverancier (3.500-1.000=) 2.500 kWh bij u in rekening.

Als u meer dan de salderingsgrens van 5.000 kWh teruggelevert aan het elektriciteitsnet, dan ontvangt u (als kleinverbruiker) een terugleververgoeding. Deze terugleververgoeding krijgt u ook als u meer teruglevert dan u verbruikt. Dit moet een redelijke vergoeding zijn. De Nedelandse Mededingsautoriteit bepaalt wat redelijk is. De vergoeding scheelt per energieleverancier.

Als u bijvoorbeeld 3.000 kWh verbruikt en 7.000 kWh teruglevert, dan ontvangt u voor (7.000-3.000=) 4.000 kWh een terugleververgoeding.

Op de saldering van de energiebelasting is de teruglevergrens van 5.000 kWh niet van toepassing. Op basis van de Wet belastingen op milieugrondslag hoeft een kleinverbruiker alleen energiebelasting te betalen over de netto hoeveelheid energie die wordt afgenomen. De energiebelasting dient gesaldeerd te worden zolang er meer elektriciteit wordt afgenomen dan er wordt teruggeleverd. “Dus ook als er meer dan 5000 kWh op het net wordt ingevoed kan er saldering van de energiebelasting plaatsvinden”, aldus Staatssecretaris van Financiën Weekers op 14 november 2011 in antwoord op de Kamervragen over de saldering van de energiebelasting.

Als u bijvoorbeeld in een jaar 7.500 kWh afneemt van uw energieleverancier en 6.500 kWh teruglevert, dan wordt hiervan 5.000 kWh verrekend en ontvangt u voor (6.500-5.000=) 1.500 kWh een redelijke terugleververgoeding. U krijgt een rekening van uw energieleverancier voor (7.500-5.000=) 2.500 kWh elektriciteit. U betaalt over (7.500-6.500=) 1.000 kWh energiebelasting.

 

Bij wie klop ik aan als er iets mis gaat?

U belt of mailt uw probleem door met vrijEnergie of Zonnegilde.  Wij zullen dan met u een afspraak maken om zo snel mogelijk ter plaatse het probleem te onderzoeken en een oplossing aan te dragen.

Hoe worden de kosten of baten van mijn netto elektriciteitsproductie of –consumptie verrekend tussen mij en het energiebedrijf?

Op dit moment is het zo dat het wettelijk is vastgelegd dat uw zonne-energie die u zelf opwekt, tot 5000 kWh teruggeleverd kan worden aan het net, en dat u daar dan dezelfde prijs voor krijgt, als u zelf moet betalen, wanneer u stroom van het net afneemt (tussen de 21 en 23 cent per kwh doorgaans). Wat men doet is de energie die u gebruikt heeft wegstrepen, tegen de energie die u zelf opwekt. Dat heet salderen. Als u maar 1000 kWh verbruikt en opvraagt van het net en 3000 kWh zelf opwekt, dan kunt u maar 1000 kWh sald eren. De overige 2000 kWh die u terug levert, krijgt u dan maar rond de 6 cent voor. Men wil nl. niet dat consumenten massaal energieproducent worden en gaan verdienen aan zonne-energie.

Er zijn een aantal maatschappijen die tot 5000 kWh salderen, waaronder Eneco en Texel Energie. Bij Greenchoice kunt u inmiddels onbeperkt salderen. Dit zijn ook de groene(re) energie maatschappijen en die leveren meer service en maatwerk. Wij weten dan Dong en Oxxio klanten met zonnepanelen sowieso vragen over te stappen op Greenchoice, omdat zij hen niet verder willen helpen. Overstappen naar een groener bedrijf is wel aan te bevelen, maar alle bedrijven zijn wettelijk verplicht tot 5000 kWh te salderen.

Wel is het noodzakelijk dat u zodra u zonnepanelen neemt, dat aan te melden bij uw netwerkbedrijf EN uw energieleverancier. Zij moeten zorgen dat u een geschikte meter heeft, en dat zij kunnen uitlezen wat u zelf teruglevert.

 

Kan ik geld lenen?

Er zijn in hoofdlijnen twee mogelijkheden: een duurzaamheidslening via uw gemeente of een commerciële lening via Greenloans. Steeds meer gemeenten bieden een duurzaamheidslening aan; een lening apart voor duurzaamheidsinvesteringen, verstrekt door het SVn (StimuleringsfondsVolkshuisvestingNederland), waarop de gemeente een rentekorting verstrekt van 3%. Met andere woorden betaalt u dan geen 5,5% rente (zoals bij de commerciële bank) maar slechts 2,5%. U kunt doorgaans maximaal € 15.000 lenen en in 15 jaar terugbetalen. Maar dat kan natuurlijk ook sneller. 

Het alternatief is een lening via Greenloans (ABN Amro). GreenLoans biedt een voordelige groene lening aan voor zonnepanelen, de goedkoopste van Nederland. Door gebruik te maken van twee overheidsregelingen: de groenregeling en de garantieregeling energiebesparingskrediet kunnen ze zonnepanelen financieren onder het tarief van een hypotheek. Kijk voor meer informatie op www.greenloans.nl